Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ústavní právo

28. 9. 2010
Ústavní právo Ústava · „Konstituce“ · Právní akt nejvyšší právní síly · Upravuje § Principy státu § Organizace veřejné moci § Územní samospráva a základní práva a svoboda občanů · Platí pro všechny · Rigidní (nepřizpůsobivá, téměř neměnitelná) § Pro změnu je třeba „ústavní většina“ – 3/5 většina poslanecké sněmovny¨ § nebo REFERENDEM · Flexibilní (přizpůsobivá, pružná, snadno měnitelná) § Stačí nadpoloviční většina · Obsahuje Listinu základních práv a svobod · Od 1.1. 1993 · Ústavní vývoj ČR · V rámci Rakouska-Uherska § Prosincová ústava 1867 · Ústava ČSR, Ústavy socialistického Československa (1960) · Ústava České Republiky Ústava · Preambule – úvod · Český lid přijímá ústavu České republiky · Hlava I. o Všeobecná ustanovení o Demokratický právní stát, svrchovaný jednotný o Hranice, lidská práva, hlavní město, symboly o Článek 11 – území, hranice ČR – neměnné o Článek 13 – hlavní město: Praha o Symboly – velký státní znak (dva lvi, slezská a moravská orlice), státní barvy, vlajka, standarta prezidenta (velký státní znak, lipové ratolesti, „Pravda vítězí“), pečeť, hymna · Hlava II. o Dvoukomorový parlament § Poslanecká sněmovna (200 členů) od 21 let – na 4 roky § Senát (81 členů) od 40 let – na 6 let (volba 1/3 každé 2 roky) o Moc zákonodárná o Článek 27 – imunita členů parlamentu (stíhání jen se svolením poslanecké sněmovny či senátu) o · Hlava III. o Moc výkonná o · Hlava IV. o Moc soudní · Hlava V. o NKÚ · Hlava VI. o ČNB · Hlava VII. o Samospráva Listina základních práv a svobod - Právo na život, na osobní svobodu a bezpečnost - Právo na svobodu pohybu, svoboda projevu a svědomí - Právo spolčovací a shromažďovací - Zákaz mučení, zákaz nelidského zacházení při výkonu trestu - Zákaz nucených prací - Svoboda – stav bytosti jednající nějak ze své vůle Lidská práva - Nezpochybnitelná, nezcizitelná, nezrušitelná -