Jdi na obsah Jdi na menu
 


Politologie

17. 2. 2010

Politologie

…Politics, policy, moc, politický systém…

 

„Politika je nejdůležitější vědou, protože jejím prostřednictvím se lidé snaží zlepšit svůj a vytvořit dobrou společnost

Politika = činnost, jejímž prostřednictvím lidé tvoří, chrání a mění pravidla ve svém životě

 

N  Politika je neoddělitelné spjata s konfliktem a spoluprací

N  Jádrem politiky je řešení sporů, různé názory se slaďují

N  Politika…

o   Je umění vládnout

o   Věci veřejné

o   Kompromis a konsenzus

o   Moc a rozdělování zdrojů

Policy

-          Politické opatření, politická linie

-          Formální rozhodnutí veřejných orgánů

-          „výstupy vlády“

-          Praktikování politiky

Politický systém

-          Sociální systém politiky a vlády

-          Dělba moci! (výkonná, soudní, zákonodárná)

-          Kompletní soubor institucí, politických organizací a zájmových skupin

-          Systém, který mám monopol legitimně (na základě práva) použít sílu a tvořit právo

-          Souhrnný pojem pro mechanismy, organizace a řízení

a)      Systém státní moci – jak je státní moc zařízena státem (ústava, právní řád, souhrn vztahů mezi st. Orgány a organizacemi a zájmovými skupinami

b)      Specifické normy a politické tradice

c)       Aktivity související s politikou (volby, volební kampaň, politické strany)

·         Dělení:

1.       Demokratické politické systémy: demokracie, ústavní monarchie

2.       Nedemokratické politické systémy:  jsou ty, v nichž není dostatečně dosaženo kritérií demokratického procesu (absolutismus, autarchie, autokracie, autoritářství, despocie, diktatura, tyranie, totalismus)

·         Kritéria demokratického procesu:

o   Účinná participace – všichni mají právo vyjadřovat se

o   Volební rovnost – každý má právo volit

o   Poučené porozumění – každý musí mít příležitost získat dostatek informací o projednávaném tématu

o   Kontrola nad nastolováním témat k projednávání – členové mají právo rozhodovat o      tom, co bude projednáváno – může být změněn dosavadní směr

o   Zapojení všech dospělých

Politická linie

-          Program činnosti

-          Stanovení, soubor politických opatření

-          Musí být přijato formální (oficiální) rozhodnutí

Public policy

-          Veřejná politika

-          Stanoveným postupem přijatá rozhodnutí státních orgánů

-          Záměry, postupy, výsledky

o   Co vláda říká, že učiní

o   Co vláda skutečně dělá

o   Důsledky činnosti vlády

Politická moc

-          Obecně schopnost dosáhnout nějakého žádoucího výsledku

-          V politice: schopnost ovlivnit chování jiných lidí, moc nad lidmi

Politologie – vznik, definice, předmět

-          Kořeny v 17.století – empirizmus (vychází z jevů, které kolem sebe pozorujeme)

-          20. Století

-          = “Politická věda“

-          Přísná a nestranná věda

-          Popisuje, analyzuje:

o   Vládu

o   Stát

o   politické instituce

o   politické ideologie

o   veřejné mínění (a jeho vliv na politiku)

o   mezinárodní a globální vztahy

o   hlavní předmět – politická moc

Směry politologie

-          Normativní politologie (chce dospět od obecného ke konkrétnímu – Co je dobro? Co je spravedlnost? Jaký je ideální stát? Jaká by měla být politologie?)

-          Deskriptivní  (pozitivní) politologie– popisuje jevy, co se děje ve společnosti

-          Predikativní (prognostická) politologie – jaký bude vývoj? Jak vývoj ovlivnit?

Disciplíny

1.       Obecná politologie a metodologie

2.       Politické teorie a politická  filozofie (teorie, ideologie)

3.       Politické organizace (komunistická strana)

4.       Srovnávací politologie (porovnávání zemí a systémů za účelem nových poznání)

5.       Politická sociologie (chování společenských skupin – rodina, třída, parta, politická strana)

6.       Veřejná a správní politika (hodnocení organizací veřejné správy)

 

Politické ideologie

       Idea – myšlenka, představa ---- ideologie = soustava myšlenek, soubor pol. myšlenek, přesvědčení, které dohromady vytváří celek

o       Strana se po dosazení k moci snaží prosadit hlavně svou ideologii ---- když je někdo moc závislý na své ideologii, nechce reagovat na změny ekonomiky, státu = fundamentalisté; fundament = základ; v politice ale užívanější = = extrémisté

       Politická ideologie = názorový systém zaměřený na akci; vzájemně propojený soubor myšlenek, který nějak orientuje nebo inspiruje politické jednání

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář