Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropská Unie

17. 2. 2010

Evropská unie

·         Od konce 2. Světové války snaha o hospodářské sjednocení Evropy

Dvě podoby mezinárodní integrace:

1)      Federalistická

·         Státy se sjednotí politicky a následuje i ekonomické integrace (např. USA)

2)      Funkcionalistická

·         Nejdřív ekonomické vazby, politická integrace je završením (EU)

Jednotlivé stupně mezinárodní ekonomické integrace

1.       Pásmo volného obchodu

·         Odstranění cel

2.       Celní unie

·         Odstranění cla + společná celní politika proti třétím zemím (např do r 2004 mezi ČR a SR

3.       Společný trh

·         Celní unie, volná pohyb výrobních faktorů (prac síly etc.) – např středoamerický volný trh

4.       Hospodářská unie

·         Společný trh + harmoniyace nr8odn9ch ekonomik ( inflace )

5.       Úplná ekonomická unie

·         Hospodářská unie – politická integrace a společná měna, usiluje o ni EU

Historie EU

·         1952 – ESUO – „Evropské sdružení uhlí a oceli“ (Ně,Fr,It,Bel,Niz,Luc)

·         1957 EHS – „Evropské hospodářské společenství“ (Římské dohody)

·         EUROATOM – „Evropské společenství pro atomovou energii“

·         1967 – sjednocení ESUO, EHS a EUROATOM – vzniká Evropské společenství (ES)

·         1985 – Shengen – smlouva o volném pohybu lidí, platnost až v roce 1995

·         1987 – Jednotný evropský akt – dokončení vytvoření jednotného trhu

·         1991 – asociační dohody mezi ES a ČSFR, Polskem a Maďarskem

·         1992 – Maastrichtská dohoda – smlouva o EU – klíčová smlouva na cestě k jednotné Evropě – dohodnuta pravidla hospodářské unie

3 pilíře EU

1)      Hospodářská a měnová unie

2)      Spolupráce ohledně justice a vnitřních věcí, posílení autority a vlivu Evropského parlamentu, výzkum, vývoj, vzdělávání, zdravotnictví, občanství EU

3)      Společná zahraniční a bezpečnostní politika

V ekonomické oblasti…

-          Společná politika obchodu

-          Společná politika v oblasti zemědělské výroby a rybolovu

-          Společná politika v dopravě

Maastrichtaská smlouva

-          Konvergenční kritéria

o   Míra inflace

o   Celková zadluženost

o   Roční schodek státního rozpočtu (nesmí se lišit více než jsou 3% HDP)

o   Úroková míra – nesmí se odchylovat o více než 2% od průměrné úrokové míry tří nejlepších států

o    Erozóna: země, která chce euro, musí min. 2 roky před vstupem prokázat měnovou stabilitu a nesmí devalvovat svou měnu

1999 – vznik Evropské měnové unie

2004 – další státy EU – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Malta, Kypr

2007 – Bulharsko, Rumunsko

Další mezinárodní organizace

OECD _ Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OPEC – Organizace států vyvážejících ropu

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář